QiGong Kurse

Hun Yuan Gong Perfektion;
Taiji mit Qi Führung

Mittwoch 10:00 Uhr
Kursleitung: Bai-Ling Ping
ab 13. Feb. 2019
Anmelden


Yi Jin Jing (nach Shaolin);
Taiji 24 Bew. Korrektur

Mittwoch 11:10 Uhr
Kursleitung: Ye Lin
ab 13. Feb. 2019
Anmelden


Taiji 48

Forts.2: Taiji 48 Bew.;
Korrektur Taiji 24 Bew.

Mittwoch 16:10 Uhr
Kursleitung: Walther Grossrubatscher
ab 13. Feb. 2019
Anmelden


QiGong Kurse

Yi Jin Jing (nach Shaolin);
Taiji 24 Bew. Korrektur

Mittwoch 17:20 Uhr
Kursleitung: Ye Lin
ab 13. Feb. 2019
Anmelden


Taiji 48

Perfektion Taiji 48 & 24;
15 Taiji Qi Gong v. Beginn

Mittwoch 18:30 Uhr
Kursleitung: Bai Lin
ab 13. Feb. 2019
Anmelden


Forts.3: Taiji 48 Bew.;
Perfektion Taiji 24 Bew.

Mittwoch 19:40 Uhr
Kursleitung: Walther Grossrubatscher
ab 13. Feb. 2019
AnmeldenTaiji-Studio Familie Bai | 1070 Wien, Neubaugasse 31/10 | Tel/Fax: 01 / 523 44 68 | E-Mail: info@taiji-bai.at

powered by contentmanager.cc